Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

H Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκπροσωπείται από ενδεκαμελές Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τριετία από τη Γενική Συνέλευση των μελών της και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και έξι Συμβούλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας, μεριμνά για τις επιχορηγήσεις, καθορίζει τις δαπάνες, προωθεί τους σκοπούς της και λογοδοτεί για τη διαχείριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της.

 

Το  τελευταίο εκλεγμένο ( Μάϊος 2018) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Πάλλης
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννα Μπίθα
Ταμίας: Μαρία Καζανάκη-Λάππα
Ειδικός Γραμματέας: Αγγελική Κατσιώτη
Μέλη-Σύμβουλοι:

Δημήτριος Αθανασούλης

Κλήμης Ασλανίδης

Όλγα Βάσση

Αναστασία Δρανδάκη

Σταύρος Μαμαλούκος

Παγώνα Παπαδοπούλου