Ήδη από τα πρώτα της βήματα το 1884, η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε έντονα, με τα μέσα που διέθετε, στις προσπάθειες για την προστασία των βυζαντινών μνημείων.

Σήμερα, συνεχίζει να παρεμβαίνει με τον επιστημονικό της λόγο, όποτε ανακύπτουν ζητήματα για μνημεία που κινδυνεύουν ή υφίστανται παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και υποβαθμίζουν την αρχαιολογική σημασία τους.

Τα ψηφίσματα που παρατίθενται στη συνέχεια, τα οποία έχει εκδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, αντιπροσωπεύουν αυτή τη μέριμνά της.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

 

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τη συνεδρία της την Κυριακή 7 Μαΐου 2023 εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την προσπάθεια ενεργοποίησης του Ν. 5021/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου πέντε από τα σημαντικότερα μουσεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αποκόπτονται από αυτήν.

Διαβάστε το ψήφισμα εδώ

Ψήφισμα για τα μουσεία

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΧΑΕ), της οποίας η συλλογή με τα 10.000 αντικείμενα παραχωρήθηκε δια βίου για τη δημιουργία του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου το 1923, συνήλθε εκτάκτως με αφορμή την εκδήλωση βαθιάς ανησυχίας των μελών και των φίλων της Εταιρείας για τη διαφαινόμενη απόφαση της Κυβέρνησης σχετικά με την αλλαγή του νομικού πλαισίου των πέντε μεγάλων Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων...

 

διαβάστε ολόκληρο το ψήφισμα

RESOLUTION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE CHRISTIAN ARCHAEOLOGICAL SOCIETY

 

 

The Christian Archaeological Society (ChAE), the academic society of the Greek researchers of Byzantine archaeology and art, founded in 1884, has maintained a continuing watch over the state of preservation of the Byzantine monouments in Constantinople (Istanbul), since the change of their legal status from museums to religious foundations in 2020. Hagia Sophia, perhaps the highest achievement of Byzantine architecture and art, and the Chora monastery, with the Palaiologan frescoes and mosaics, are now under circumstances that threaten their preservation.

 

Read the resolution here

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

 

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ), η επιστημονική εταιρεία των Ελλήνων μελετητών της βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης που ιδρύθηκε το 1884, παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των βυζαντινών μνημείων της Κωνσταντινούπολης, των οποίων το καθεστώς λειτουργίας ως μουσείων άλλαξε το 2020. Η ιουστινιάνεια Αγία Σοφία, το κορυφαίο έργο της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης και η μονή της Χώρας με τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες της εποχής των Παλαιολόγων, τελούν αυτή τη στιγμή υπό συνθήκες που απειλούν την ακεραιότητά τους.

 

Διαβάστε το ψήφισμα εδώ

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της ΧΑΕ για τις αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου του μετρό της Θεσσαλονίκης, 18 Οκτωβρίου 2021

 

 

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας που συνήλθε στις 18 Οκτωβρίου 2021 αισθάνεται επιτακτικά την ανάγκη να επανέλθει για μια ακόμη φορά στο ζήτημα των μοναδικής σπουδαιότητας αρχαιοτήτων που έχουν αποκαλυφθεί στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης, όπου ήρθε στο φως το κεντρικό σταυροδρόμι της πρωτοβυζαντινής και μεσαιωνικής πόλης, κάτω από τους σύγχρονους δρόμους που συνεχίζουν τις ίδιες λειτουργίες.

 

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Decumanus Maximus - ΜΑ΄/ 41 ΔΧΑΕ, 2020

Ψήφισμα για τη Μονή της Χώρας

 

 

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει την αγωνία της για την τύχη της Μονής της Χώρας και κάνει έκκληση στους διεθνής οργανισμούς τους εντεταλμένους για την προστασία των πολιτισμικών αγαθών και στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την προστασία του μνημείου που διατηρεί το λαμπρότερο δείγμα βυζαντινής ζωγραφικής διακόσμησης της παλαιολόγειας περιόδου που έχει διασωθεί.

Διαβάστε αναλυτικά το ψήφισμα εδώ

Νέο Ψήφισμα για την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλως

Ψήφισμα για την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλως

 

 

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και προς τους παγκόσμιους οργανισμούς προστασίας της παγκόσμιας κληρονομιάς τη βαθιά της αγωνία για τη διαφαινόμενη σταδιακή προσπάθεια αλλαγής του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης ως κορυφαίου μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς.

Διαβάστε αναλυτικά το Ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ψήφισμα της ΧΑΕ για το μετρό της Θεσσαλονίκης

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κάνει έκκληση στον πρωθυπουργό της χώρας να επιληφθεί του σοβαρού θέματος του μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διατηρηθεί κατά χώραν το μοναδικής σημασίας εύρημα τετραπύλου και των κεντρικών οδών, μέσης (decumanus maximus) και κάθετης (cardo), που οδηγούσε στο λιμάνι της δεύτερης πόλης της βυζαντινής αυτοκρατορίας, της Θεσσαλονίκης, ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, σε αρμονική συνύπαρξη με τις κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης.

Διαβάστε αναλυτικά το Ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

 

 

Αναζήτηση