Ήδη από τα πρώτα της βήματα το 1884, η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε έντονα, με τα μέσα που διέθετε, στις προσπάθειες για την προστασία των βυζαντινών μνημείων.

Σήμερα, συνεχίζει να παρεμβαίνει με τον επιστημονικό της λόγο, όποτε ανακύπτουν ζητήματα για μνημεία που κινδυνεύουν ή υφίστανται παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και υποβαθμίζουν την αρχαιολογική σημασία τους.

Τα ψηφίσματα που παρατίθενται στη συνέχεια, τα οποία έχει εκδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, αντιπροσωπεύουν αυτή τη μέριμνά της.

NEW Resolution for Hagia Sophia in Constantinople/Instanbul

Νέο Ψήφισμα για την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλως

Resolution for Hagia Sophia in Constantinople/Istanbul

 

 

The Christian Archaeological Society wishes to reach out the international academic community and the international organizations for the protection of world heritage expressing its deep concern for the emerging attempt to alter the character of Hagia Sophia in Constantinople/Istanbul as a world monument

Read the Resolution of Christian Archaeological Society

 

Ψήφισμα για την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλως

 

 

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και προς τους παγκόσμιους οργανισμούς προστασίας της παγκόσμιας κληρονομιάς τη βαθιά της αγωνία για τη διαφαινόμενη σταδιακή προσπάθεια αλλαγής του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης ως κορυφαίου μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς.

Διαβάστε αναλυτικά το Ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

RESOLUTION FOR THE THESSALONIKI METRO

 

 

The Administrative Board of the Christian Archaeological Society appeals to the country's prime minister and demand action to resolve the important issue of the Thessaloniki Metro, in order to help preserve the unique archaeological discovery, namely the Tetrapylon and the city's central streets, i.e. the Mese (decumanus maximus) and the intersecting cardo, which led to the port of the second city of the Byzantine empire, Thessaloniki, in situ as an accessible archaeological site, in harmony with the transportation needs of the city.

Read the Resolution of Christian Archaeological Society

Ψήφισμα της ΧΑΕ για το μετρό της Θεσσαλονίκης

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κάνει έκκληση στον πρωθυπουργό της χώρας να επιληφθεί του σοβαρού θέματος του μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διατηρηθεί κατά χώραν το μοναδικής σημασίας εύρημα τετραπύλου και των κεντρικών οδών, μέσης (decumanus maximus) και κάθετης (cardo), που οδηγούσε στο λιμάνι της δεύτερης πόλης της βυζαντινής αυτοκρατορίας, της Θεσσαλονίκης, ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, σε αρμονική συνύπαρξη με τις κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης.

Διαβάστε αναλυτικά το Ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

 

 

Ψήφισμα για το ναό του Αγίου Ιακώβου του Πέρση Λευκωσίας

 

 

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει την αγωνία της για την πρόσφατη κατάρρευση μεγάλου μέρους του ναού του Αγίου Ιακώβου του Πέρση στη νεκρή ζώνη, εντός των τειχών της Λευκωσίας, εξαιτίας καθυστέρησης ανάληψης των άμεσα σωστικών εργασιών προστασίας του μνημείου (http://churchofcyprus.org.cy/11625).

Διαβάστε αναλυτικά το Ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ψήφισμα για την απώλεια του Άγγελου Δεληβορριά

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, μόλις έλαβε γνώση του θανάτου του ακαδημαϊκού και καθηγητή Άγγελου Δεληβορριά επίτιμου μέλους της Εταιρείας συνήλθε εκτάκτως...

 

Διαβάστε αναλυτικά το ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

 

Ψήφισμα για το Ελληνικό Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

 

 

Η Γενική Συνέλευση της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, του επιστημονικού σωματείου των Ελλήνων μελετητών της βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης, εκφράζει την αυξανόμενη ανησυχία της για τη συστηματική αποδυνάμωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας.

Διαβάστε αναλυτικά το ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ψήφισμα για το Επιστημονικό Προσωπικό

 

 

Η Γενική Συνέλευση της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας εκφράζει προς το Υπουργείο Πολιτισμού την έντονη ανησυχία της για υποστελέχωση στις νέες, ενιαίες Εφορείες Αρχαιοτήτων και ζητεί τη θεσμοθέτηση πρόβλεψης για τη σταθερή πλήρωση των θέσεων με αρχαιολόγους, συντηρητές, αναστηλωτές βυζαντινής ειδίκευσης.

Διαβάστε αναλυτικά το ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Αναζήτηση