Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ενημερώνει τα μέλη της με ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση του ετήσιου Συμποσίου και την προετοιμασία του Δελτίου, καθώς και για άλλες προσεχείς δράσεις της.


Επίσης, αποστέλλει στα μέλη και τους φίλους της τακτικές ενημερώσεις διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με βάση τον ηλεκτρονικό της κατάλογο, σχετικά με διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, υποτροφίες και άλλα θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενό της.

Για την λήψη των ενημερώσεων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: XAE.ANAKOINOSEIS@gmail.com

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε, λόγω των έκτακτων περιστάσεων και των άγνωστων συνθηκών ως προς την εξάπλωση τυ ιού, τη μεταφορά του 40ού Συμποσίου της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της  ΧΑΕ τον Μάιο 2021.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση

 

 

 

Due to current circumstances the Board of the Christian Archaeological Society has decided to set a new deadline for submissions on Friday the 18th of September, 2020.

Read the entire circular here

 

 

 

 

Λόγω των ειδικών συνθηκών, το Δ.Σ. της ΧΑΕ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής μελετών για το ΔΧΑΕ ΜΒ΄/ 42 (2021) έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε την αναβολή της διεξαγωγής του 40ού Συμποσίου της ΧΑΕ (22-24 Μαΐου 2020).

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Αναζήτηση