Πρόγραμμα 39ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης

Poster 39ου Συμποσίου

Programme of the 39th Symposium on Byzantine and post-Byzantine Archaeology and Art

Poster of the 39th Symposium

  

On behalf of the Executive Board of the Christian Archaeological Society we hereby announce the organization of the 39th Symposium of the Byzantine and Post-Byzantine Archaeology and Art of the Christian Archaeological Society, which will be held in Athens, at the Byzantine and Christian Museum, May 30 - June 1, 2019.

Read the entire circular

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 39ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας , που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, κατά το τριήμερο 30 Μαίου - 1 Ιουνίου 2019.

 

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο