ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ - Αθήνα, Μάϊος 2018
Το 38ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 11 έως 13 Μαΐου 2018. Το ειδικό θέμα που θα απασχολήσει το 38ο Συμπόσιο της ΧΑΕ κατά τη μία από τις τρεις ημέρες της διάρκειάς του είναι: «Αναζητώντας τη θέση του «άλλου» στο Βυζάντιο: υλικά τεκμήρια και καλλιτεχνικές εκφάνσεις της παρουσίας αλλόφυλων και αλλόθρησκων στη βυζαντινή επικράτεια».


 

Εγκύκλιος 38ου Συμποσίου

Πρόγραμμα 38ου Συμποσίου

38th Symposium Programme