ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΟΥΡΑ

Αθήνα, 12 - 14 Μαΐου 2017«H βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική: από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή»


Το συμπόσιο του 2017, ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Χαράλαμπου Μπούρα, κορυφαίου ερευνητή της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής και επί εικοσαετία Γενικού Γραμματέα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, και είχε ως ειδικό επιστημονικό θέμα το: «Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική: από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή». Παρά τον μεγάλο αριθμό μνημείων κοσμικού και εκκλησιαστικού χαρακτήρα που σώθηκαν ως τις μέρες μας από τη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή περίοδο, οι γνώσεις μας για τη διαδικασία της αρχιτεκτονικής τους παραγωγής είναι πολύ περιορισμένες. Η διερεύνησή της, που απασχόλησε επί μακρόν τον Χαράλαμπο Μπούρα, έχει καίρια σημασία για την κατανόηση των μνημείων και αλλά και για τομείς όπως η οικονομική και η κοινωνική ιστορία του βυζαντινού και μεταβυζαντινού κόσμου. Στόχος του συμποσίου ήταν να παρουσιαστούν νέες συμβολές σε αυτό το πεδίο, μέσα από τα τεκμήρια που μας προσφέρουν τα ίδια τα κτήρια.


 

Πρόλογος 37ου Συμποσίου

Πρόγραμμα 37ου Συμποσίου