ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

Αθήνα, 11 - 13 Μαΐου 2018«Αναζητώντας τη θέση του "άλλου" στο Βυζάντιο: υλικά τεκμήρια και καλλιτεχνικές εκφάνσεις της παρουσίας αλλόφυλων και αλλόθρησκων στη βυζαντινή επικράτεια»


Η βυζαντινή κοινωνία, αν και πολυσυλλεκτική ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού της, παρουσίαζε ισχυρή συνοχή χάρη στην ορθόδοξη πίστη, την ελληνική γλώσσα και παιδεία και την αντίληψη σχετικά με την οικουμενική σημασία και τη μοναδικότητα της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ωστόσο, μέσα στη βυζαντινή επικράτεια έπρεπε να συνυπάρξουν για μικρά ή μεγάλα διαστήματα πληθυσμοί και πρόσωπα που ήλθαν ως επιδρομείς, μισθοφόροι, επισκέπτες, προσκυνητές, πρόσφυγες, έμποροι, επαγγελματίες και άλλοι που διαφοροποιούνταν θρησκευτικά, γλωσσικά, πολιτιστικά ή ιδεολογικά: Ιουδαίοι, Γεωργιανοί, Αρμένιοι, Γότθοι, Σλάβοι, Άβαροι, Άραβες, Βάραγγοι, Σελτζούκοι και Οθωμανοί Τούρκοι, Νορμανδοί, Βενετοί, Καταλανοί καθώς και Παυλικιανοί, Βογόμιλοι κ. ά.  Στόχος του ειδικού θέματος του συμποσίου ήταν να ερευνηθεί το αποτύπωμα του "άλλου" στον υλικό πολιτισμό και την καλλιτεχνική παραγωγή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του υλικού αυτού και η συμβολή του στη γνώση της συνύπαρξης με το στοιχείο του "άλλου". 


Δείτε εδώ αναλυτικά το Πρόγραμμα του 38ου Συμποσίου ΧΑΕ  

Δείτε εδώ τον Πρόλογο του 38ου Συμποσίου ΧΑΕ