Το Διοικητικό συμβούλιο της ΧΑΕ, μετά από πρόταση της οικογένειας του πρόωρα εκλιπόντος αναπληρωτή καθηγητή βυζαντινής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Τίτου Παπαμαστοράκη (1961-2010) θέσπισε το 2013 ομώνυμο έπαθλο στη μνήμη του. Το βραβείο Τίτου Παπαμαστοράκη απονέμεται σε αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή εγκεκριμένη από ελληνικά πανεπιστήμια, με θέμα που άπτεται των ενδιαφερόντων του αείμνηστου βυζαντινολόγου (τέχνη και ιδεολογία, ζωγραφική, μικροτεχνία, της περιόδου από το τέλος της εικονομαχίας μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης).

 

Το βραβείο απονέμεται ανά διετία και συνοδεύεται από χρηματικό ποσόν ύψους 2.000 ευρώ. Απευθύνεται σε υποψηφίους οποιασδήποτε ηλικίας και υπηκοότητας, τα υποβαλλόμενα έργα των οποίων κρίνει επιτροπή ανώνυμων κριτών που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΕ. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιείται στο εκάστοτε Συμπόσιο που ακολουθεί την προκήρυξή του. Η προκήρυξη με τους όρους συμμετοχής ανακοινώνεται διά της ιστοσελίδας της Εταιρείας και με ενημέρωση προς τα μέλη της και την επιστημονική κοινότητα.

 

 

 


Μέχρι σήμερα, το έπαθλο Τίτου Παπαμαστοράκη έχει απονεμηθεί δύο φορές:

 

 

Έπαθλο Τίτου Παπαμαστοράκη

 • Βραβείο Τίτου Παπαμαστοράκη (2.000€), Μάϊος 2016 +

  1.Ελένη Μπαρμπαρίτσα για το βιβλίο με τίτλο: «Η μαρτυρία των μεταλλικών αντικειμένων από τα κάστρα Χλεμούτσι, Γλαρέντζα και άλλες θέσεις της φραγκικής Ηλείας. Όψεις της ζωής των Φράγκων του πριγκιπάτου της Αχαΐας», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, 2014.

  2.Νικήτα Πάσσαρη για το βιβλίο με τίτλο: ««Η παράσταση της Κοινωνίας των Αποστόλων στη βυζαντινή τέχνη (6ος αιώνας – α΄ μισό 15ου αιώνα)», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, 2015.

 • Βραβείο Τίτου Παπαμαστοράκη (2.000€), Μάϊος 2014 +

  1. Κεφαλά Κωνσταντία για το βιβλίο με τίτλο: «Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στις εκκλησίες της Ρόδου», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, 2012.

  2. Νικόλαος Παζαράς για το βιβλίο με τίτλο: «Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Αθανασίου του Μουζάκη και η ένταξή τους στη μνημειακή ζωγραφική της Καστοριάς (Καστοριά, Μείζων Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρος)». Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, 2013.

 • 1