Η αείμνηστη Μαρία Θεοχάρη († 29.5.2004), επιφανής ιστορικός της βυζαντινής τέχνης, που επιδόθηκε ιδιαίτερα στη μελέτη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής χρυσοκεντητικής,  θέσπισε το 2003 βραβεἰο  για την καλύτερη επιστημονική εργασία στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Το βραβείο απονεμήθηκε δύο φορές, το Μάιο του 2003 και του 2004, όσο ζούσε η διαθέτις. Τη συνέχιση της απονομής του Επάθλου Μαρίας Θεοχάρη υποστήριξε θερμά  η αείμνηστη Ευγενία Θεοχάρη (†21.8.2016) στη μνήμη της αδελφής της.  Το έπαθλο απονέμεται πλέον τακτικά από το "Ίδρυμα Περικλής Σ. Θεοχάρης" στην καλύτερη επιστημονική εργασία στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, η οποία έχει δημοσιευτεί αυτοτελώς ή σε έγκριτο περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας..

 

Το βραβείο απονέμεται ανά διετία και συνοδεύεται από χρηματικό ποσόν 2.000 ευρώ.

Απευθύνεται σε υποψηφίους οποιασδήποτε ηλικίας και υπηκοότητας, τα υποβαλλόμενα έργα των οποίων κρίνει επιτροπή ανώνυμων κριτών που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιείται στο εκάστοτε Συμπόσιο που ακολουθεί την προκήρυξή του.

 

Η προκήρυξη με τους όρους συμμετοχής ανακοινώνεται διά της ιστοσελίδας της Εταιρείας και με ενημέρωση προς τα μέλη της και την επιστημονική κοινότητα.

 

 

 

 

Τα έργα που έχουν βραβευθεί μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα:

 

 

Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη

 • Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη (2.000€), Μάιος 2017 +

  Sharon E. J.Gerstel, Rural Lives and Landscapes in late Byzantium. Art Archaeology and Ethnography, Cambridge University Press 2015

 • Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη (2.000€), Απρίλιος 2015 +

  Ειρήνη Θεοχαροπούλου για το βιβλίο με τίτλο: «Οι τοιχογραφίες του ναού της Κοίμησης Θεοτόκου στην Επισκοπή Ευρυτανίας», το οποίο εκδόθηκε από τον Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 2014

 • Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη (4.000€), Μάϊος 2013 +

  Νεκτάριος Ζάρρας για το βιβλίο με τίτλο «Ο εικονογραφικός κύκλος των Εωθινών Ευαγγελίων στην Παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική των Βαλκανίων», έκδοση του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών στη σειρά Βυζαντινά Κείμενα και Μελέτες, αρ. 57, Θεσσαλονίκη 2011.

 • Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη (4.000€), Μάϊος 2011 +

  1. Αργυρώ Καραμπερίδη για το βιβλίο με τίτλο: «Η Μονή Πατέρων και η ζωγραφική του 16ου και 17ου αιώνα στην περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων», δημοσιευμένο στα Ιωάννινα το 2009 από την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών.

  2. Νικόλαος Τουτός – Γεώργιος Φουστέρης για το βιβλίο με τίτλο: «Ευρετήριο της Μνημειακής Ζωγραφικής του Αγίου Όρους 10ος – 17ος αι.», δημοσιευμένο στην Αθήνα το 2010 από το Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών.

  Τιμητικός έπαινος στον αείμνηστο Θεόδωρο Αρχοντόπουλο για το βιβλίο του Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου και η ζωγραφική του ύστερου μεσαίωνα στα Δωδεκάνησα (1309-1453), Ρόδος-Αθήνα 2009, που εκδόθηκε από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 • Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη (4.000€), Μάϊος 2009 +

  Ελένη Παπασταύρου για το βιβλίο με τίτλο «Recherche iconographique dans l’ art byzantin et occidental du XIe au XVe siècle: l’ annonciation», το οποίο βραβεύθηκε με το έπαθλο «Μαρίας Θεοχάρη», το Σάββατο 16 Μαΐου 2009.

 • Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη (3.000€), Μάϊος 2007 +

  Νικόλαος Σιώμκος για το βιβλίο με τίτλο: L’ église Saint-Etienne à Kastoria. Étude des différentes phases du décor peint (Xe-XIVe siècles)

 • Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη (3.000€), Μάϊος 2004 +

  Αγγελική Κατσιώτη για το άθρο με τίτλο: «Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του 14ου-15ου αιώνα στα Δωδεκάνησα. O ησυχασμός και οι τοιχογραφίες του Aγίου Nικολάου στα Xείλη της Tήλου», Aρχαιολογικόν Δελτίον, Mέρος A’, Mελέτες 54 (1999), Aθήνα 2003, σ. 327-342

 • Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη (5.000€), Μάϊος 2003 +

  Τίτος Παπαμαστοράκης για το βιβλίο με τίτλο: «Ο διάκοσμος του τρούλου των ναών της παλαιολόγειας περιόδου στη βαλκανική χερσόνησο και την Κύπρο»

 • 1