Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας

Στενοί δεσμοί συνδέουν τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας. Τα αντικείμενα της αρχικής συλλογής της ΧΑΕ, που σύμφωνα με την καταγραφή του 1908 ανέρχονταν σε 10.000, ενσωματώθηκαν από το 1923 στη συλλογή του Βυζαντινού Μουσείου.

 

Στο Μουσείο φυλάσσεται επίσης η πολύτιμη συλλογή φωτογραφιών χριστιανικών μνημείων οι οποίες προέρχονται από τις περιοδείες που πραγματοποίησε ο Γεώργιος Λαμπάκης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, έδρα της Εταιρείας από το 1930, στεγάστηκαν πολλές από τις δραστηριότητες της XAE κατά τη μακρόχρονη ιστορία της. Στη βιβλιοθήκη του, τέλος, κατατέθηκε η βιβλιοθήκη της Εταιρείας και σήμερα περιέρχονται οι δωρεές βιβλίων προς την Εταιρεία, όπως επίσης και τα βιβλία και περιοδικά που ανταλλάσσονται με εκδόσεις της ΧΑΕ.

 

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

Φωτογραφικό Υλικό