Οι σκοποί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1884. Σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό η Εταιρεία «σκοπει να περισυναγάγη και να διαφυλάξη τα εν Eλλάδι ή αλλαχού ευρισκόμενα έτι λείψανα της χριστιανικής αρχαιότητος, ων η διάσωσις και η μελέτη συμβάλλουσι προς διαφώτισιν της πατρώας ημών ιστορίας και τέχνης».

 

Σήμερα σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση της έρευνας και κάθε άλλης επιστημονικής δραστηριότητας στον τομέα της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Για την επίτευξη των σκοπών της η ΧΑΕ:

 

  • Εκδίδει ένα ετήσιο περιοδικό με διεθνή εμβέλεια, το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Είναι το μοναδικό περιοδικό αποκλειστικά αφιερωμένο σε θέματα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης που εκδίδεται στην Ελλάδα.
  • Δημοσιεύει μια σειρά επιστημονικών μονογραφιών με τίτλο Τετράδια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.
  • Διοργανώνει κάθε άνοιξη μια επιστημονική συνάντηση, το Συμπόσιο της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.
  • Πραγματοποιεί εξειδικευμένα συνέδρια, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις.

 

Επίσης η ΧΑΕ εκφράζει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τη διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και επιστημονικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Επιλέξτε την εικόνα ή πατήστε εδώ για να δείτε το Καταστατικό της Εταιρείας