Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

To 1892 εκδόθηκε το πρώτο Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ως το 1911 δημοσιεύτηκαν δέκα τεύχη, τα οποία συντάσσονταν σχεδόν αποκλειστικά από τον τότε Γραμματέα της Εταιρείας Γεώργιο Λαμπάκη. Τα τεύχη της πρώτης εκδοτικής περιόδου περιλάμβαναν τα πρακτικά της Εταιρείας, περιγραφές των νέων αποκτημάτων του Μουσείου και αναφορές στις περιοδείες του Λαμπάκη «ανά τον χριστιανικόν κόσμον».

Μετά από μία μακρά διακοπή της έκδοσης του περιοδικού που ακολούθησε το θάνατο του Λαμπάκη (1914), το Δελτίον επανεκδόθηκε από το 1924 έως το 1927. Η δεύτερη αυτή εκδοτική περίοδος του περιοδικού της ΧΑΕ αποτελείται από τέσσερις τόμους που περιλαμβάνουν πλέον εκτός των πρακτικών της Εταιρείας και σχετικές επιστημονικές συμβολές.
Την τρίτη εκδοτική περίοδο εκπροσωπούν τα τέσσερα τεύχη που δημοσιεύτηκαν από 1932 μέχρι το 1938 με τον τίτλο Πρακτικά της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ως παράρτημα του περιοδικού Byzantinisch-neugriechische JahrbŸcher που εξέδιδε ο τότε Πρόεδρος της Εταιρείας Νίκος Α. Βέης.

Ο πρώτος τόμος της τέταρτης περιόδου εκδόθηκε το 1959 και τριάντα δύο (32) τόμοι έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας. Μερικοί από αυτούς είναι αφιερωμένοι στη μνήμη σημαντικών ελλήνων και ξένων επιστημόνων, όπως π.χ. στο Γεώργιο Σωτηρίου (τόμ. Δ΄, 1964-5), στον Ανδρέα Ξυγγόπουλο (τόμ. Ι΄, 1980-1), στον Αναστάσιο Ορλάνδο (τόμ. ΙΑ΄, 1982-3), τον Μαρίνο Καλλιγά (τόμ. ΙΓ΄, 1985-6), τον Ιωάννη Τραυλό (ΙΕ΄, 1989-1990), τον André Grabar (τόμ. IΣΤ΄, 1991-2), τη Ντούλα Μουρίκη (ΙΖ΄, 1993-4), το Δημήτριο Πάλλα (Κ΄ 1998-99), στο Μανόλη Χατζηδάκη (ΚΒ΄, 2001), στο Νίκο Οικονομίδη (ΚΔ΄, 2003), στον Γεώργιο Γαλάβαρη (ΚΣΤ', 2005) και στον Νικόλαο Δρανδάκη (ΚΖ', 2006), στον Παύλο Μυλωνά (ΚΗ΄, 2007), στην Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου (ΚΘ΄, 2008) στον Ηλία Κόλλια (Λ΄, 2009), στον Δημήτριο Κωνστάντιο (ΛΓ', 2012), στον Τίτο Παπαμαστοράκη (ΛΔ', 2013) .

Το Δελτίον, που σήμερα εκδίδεται τακτικά κάθε χρόνο και παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Συμποσίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, έχει καθιερωθεί πλέον διεθνώς ως ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά όργανα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης.

Από το 2011 το Δελτίον της ΧΑΕ εκδίδεται και ηλεκτρονικά σε συνεργασία με το Εθνικό ΚέντροΤεκμηρίωσης (ΕΚΤ):  http://www.deltionchae.org, όπου παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

  1. πλοήγηση στα περιεχόμενα εκάστου τόμου του περιοδικού,
  2. αναζήτηση άρθρων ανά συγγραφέα, τίτλο ή λέξεις-κλειδιά,
  3. διαδικτυακή ανάγνωση άρθρων και αποθήκευση τους σε ηλεκτρονική μορφή pdf.